וידאו /אודיו :
תיאור בכל דוד ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
מרצה Rav Mordeh'ay Elon
נושא Fete de Pessah
אורך 12
 
 
 
Video Powered BY Media-Line Powered By Media-Line.co.il
תקציר
מקורות לשיעור :